PÁJENÍ

V lineární peci s řízenou atmosférou zajišťujeme pájení nerezových a ocelových sestav za použití tvrdých měděných pájek ve formě kroužků, folie či jiných přesných tvarů. Disponujeme i vyškolenými operátory, kteří umějí aplikovat pájecí materiál ve formě pasty přímo na pájené spoje v požadovaném množství a kvalitě těsně před pájecím procesem. Pasty především měděné nebo chrom-niklové aplikujeme vzduchovými aplikátory s jehlami přesně na požadované místo pro pájení.